Ring til Avis Tryk

Avisen som reklame

Mange reklamebureauer og større virksomheder har fået øje på avisens muligheder som selvstændigt reklamemedie. Store (og også mindre) oplag kan produceres til konkurrencedygtige priser, og mulighederne med de store formater, falsning m.m. åbner op for kreativ brug af avisen til direct mails, invitationer, husstandsomdelte reklamer, messeinfo, kundeblade, medarbejderinfo, salgsmateriale m.v.

Med Danmarks måske mest moderne pakkeri har vi nu også mulighed for at skabe merværdi i tryksagen med MemoStick (indklæb) af vareprøver, kuponer, gaver m.v.

Kontakt os for idéer til, hvordan du kan bruge avisen kreativt til at nå dine målgrupper.


Avis-Tryk A/S | Sortevej 40, DK-8543 Hornslet  | Tlf.: +45 8785 7200 | avis.tryk@pol.dk